Posted in فیزیک و شیمی

تورم آشفته و جهان های موازی: نگاهی به نظریه میچیو کاکو

تورم آشفته و جهان های موازی: نگاهی به نظریه میچیو کاکو   آندری لیند از انستیتوی لِبدوف در روسیه نسخه ای از نظریه تورم را…

ادامه مطلب را بخوانید