Posted in مذهبی

آیا چت با نامحرم روزه را باطل می کند؟

آیا چت با نامحرم روزه را باطل می کند؟ . با توجه به رشد سرگرمی چت کردن در تلگرام یکی از سوالات مهمی که در…

ادامه مطلب را بخوانید