تفسیر قانون اول موفقیت : قانون علت و معلول

تفسیر قانون اول موفقیت : قانون علت و معلول,تفسیری بر 120 قانون جهانی موفقیت ، تفسیر قانون اول : قانون علت و معلول در کسب موفقیت

اولین قانون جهانی موفقیت ،قانون علت و معلول است. قانون علت و معلول به ما می گوید : که هر چیزی که اتفاق می افتد علتی دارد. مهم نیست که شما به علت آن آگاه باشید یا نباشید! اما چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.

مسیری که هم اکنون در زندگی خودت در آن قرار داری و پا گذاشتن تو در این مسیر علت هایی دارد، اینها اتفاقی نیست.

برای بسیاری از شما شاید این سوال پیش بیاید که : من با هدف درستی حرکت میکنم و تلاش خیلی زیادی میکنم اما چرا به موفقیت نمی رسم؟

بدون شک هدف شما درست است ،اما تنها تلاش کافی نیست. اگر این تلاش خالی از خلاقیت و تکرار بیهوده ی کارهای تکراری باشد نمی تواند شما را به موفقیت برساند.

من چه هدفی داشتم؟ برای رسیدن به هدف هایم چه کارهایی را انجام دادم؟ چه کارهای دیگری میتوانستن انجام دهم ،که ندادم ؟ چرا تلاشی که کردم بی نتیجه بود و چه راههای بهتری برای انجام آن کاری که میکنم وجود دارد؟

برای مثال شما ممکن است با هدف ساختن یک اندام ورزیده تر و زیباتر ،ورزش کنید، اما تمرینات درستی یا رشته ورزشی درستی را انتخاب نکرده باشید. بنابراین شما نیازمند تغییر روش هستید.

برای همین می گویم : مطالعه قبل از حرکت در راه کسب موفقیت ،لازمه ی رسیدن به موفقیت است.

✅ اولین قدم و اولین گام برای کسب موفقیت آگاهی است. شما بدون آگاهی به هیچ کجا نخواهید رسید. تلاش بدون آگاهی دور باطل است. تلاش بدون دانش نمی تواند شما را به موفقیت برساند.

بنابراین مطالعه کنید و مطالعه کنید و مطالعه کنید
حبیب آتش پنجه

(( علت های خارجی و قصور شما ))

همیشه علت های خارجی وجود دارند! انکار علت های خارجی یعنی انکار واقعیت های موجود. یعنی تقصیر!

شما مقصر اتفاقات بدی که در زندگی شما می افتد نیستید اما میتوانید مقصر تاثیر این اتفاقات بد بر روی زندگی خود باشید.

اگر عزیزی را در زندگی از دست می دهید مقصر آن شما نیستید اما اگر این حادثه شما را نا امید و شکست خورده می کند ،میتوان گفت علت آن خود شما بوده اید!

کوبوآبه نویسنده کتاب زن در ریگ روان ،میگوید:

اگر چه بسیاری از اتفاقات زندگی، خارج از حیطه قدرت و خواست انسان رقم میخورند ،اگر چه بسیاری از تلاش های انسان نافرجام اند! اما در نهایت این خود فرد است که تصمیم میگیرد چگونه زندگی کند.

بنابراین برای رسیدن به موفقیت شما به شناخت دو علت نیازمندید:

1- علت شکست های خود در تلاش برای رسیدن به موفقیت

2- علت پیروزی های خود تا بتوانید آنها را پرورش داده و به موفقیت های بیشتری دست یابید.

فراموش نکنید هیچ چیز اتفاقی نیست!

تفسیر 120 قانون جهانی موفقیت- حبیب آتش پنجه

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0