دانلود رایگان کتاب تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان

دانلود رایگان کتاب تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان pdf کتاب تاریخ ایران,ونوس نت بزرگترین مرجع دانلود کتاب های علوم انسانی بصورت رایگان و کتابهای تاریخ ایران و تاریخ جهان

دانلود کتاب تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان

نویسنده :دکتر حسین مفتخری

کتاب شناسی: تاریخ ایران در اوایل دوران اسلامی ، یکی از مقاطع حساس تاریخ این مرز و بوم است . اوضاع و احوال ایرانیان در این عصر متاثر از ورود اعراب مسلمان به ایران و حاصل برخورد دو نظام اجتماعی ، فرهنگی و اعتقادی متفاوت بود . روند چگونگی پذیرش دیانت اسلام و ترک آیین قدیم از سوی مردم ایران و نتایج ناشی از آن ، از مهمترین مسائل قابل بحث در این مقطع زمانی است . در این زمان شکل گذشته جامعه ایرانی که تقریبا هزار سال دارای وحدتی نسبی بود ، بتدریج تغییر کرده ، پیوند خود را با با بخشی از میراث باستانی خود گسست و چهره ای نسبتا متفاوت با گذشته پیدا کرد ، زیرا ورود اسلام به ایران ، تاثیر محسوسی در ساختارهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی به جا نهاد که پاره ای از آنها تا امروز نیز ادامه یافته است . به عبارت دیگر این دوره یکی از معدود دوره های انتقالی ( گذر ) در تاریخ ایران است که علاوه بر ایجاد تغییرات ظاهری ( فروپاشی یک سلسله و روی کار آمدن حاکمیتی دیگر )تحولات محسوسی در بنیانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آورده است .
بطور کلی فقدان حاکمیت سیاسی مستقل ایرانی ، تغییر تدریجی دین ایرانیان ، تحول و گذار فرهنگی و سرانجام فراوانی و تنوع جنبشهای سیاسی و مذهبی از ویژگیهای برجسته این دو قرن است .همچنین فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی که محققان پیدایش آنرا از آغاز قرن سوم هجری میدانند ، ریشه در وقایع این دوران دارد . با وجود این ، به علت محدودیت حجم کتاب ناچار شدیم بسیاری از مسائل را به اختصار بیان کنیم و از پاره ای جزئیات مهم چشم بپوشیم .

  • admin
  • هیچ
  • 18 views
  • 11 ژانویه 19
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0