دانلود رایگان کتاب سرخاب الرمل شیخ بهایی

دانلود رایگان کتاب سرخاب الرمل شیخ بهایی

📖 سرخاب الرمل

سرخاب_الرمل

📝 کتاب سرخاب الرمل در باب اموزش علم رمل و فالنامه پیامبران در یک جلد به زبان فارسی تقدیم کاربران

سرخاب الرمل منسوب به حضرت دانیال پیغمبر بهترین کتاب برای فرا گرفتن اسرار رمل به ضمیمه فالنامه پیغمبران که سرنوشت اشخاص را بازگو مینماید. در رمل اساس کار ریختن نقطه است. این کار از دو راه صورت می پذیرد. یکی این که رمال به طور تصادفی در شانزده سطر تعدادی نقطه می کشد. سپس نقطه های هر سطر را دو به دو به هم وصل می کند. واضح است که از این طریق در انتهای هر سطر؛ یا یک نقطه باقی می ماند یا نقطه ای نمی ماند. در این صورت سطری را که تعداد نقاط آن فرد بوده (فرد یا نقطه)، و سطری که تعداد نقطه های آن زوج بوده (زوج یا خط) محسوب می کنند. راه دیگر ریختن قرعه یا تاس است. اگر عدد تاس فرد باشد نشانگر نقطه و اگر زوج باشد نشانگر خط است. پس از تشکیل خط و نقطه ها آنها را به صوت چهار ردیف چهارتایی می نویسند. که به آنها امّهات می گویند. برخی از مطالب کتاب: فصل اول در شرائط اشکال و آنچه که در این علم ضرورترباشد قبض الداخل قبض الخارج بیاض
برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0