دانلود کتاب جغرافیای تاریخی شهرهای ایران

دانلود کتاب جغرافیای تاریخی شهرهای ایران , دانلود رایگان کتاب جغرافیای تاریخی شهرهای ایران pdf

نویسنده: محمدتقی خان حکیم

با مقدمه: عبدالحسین نوایی
به اهتمام: محمد علی صوتی، جمشید کیانفر

در باب جغرافیای تاریخی، تعریف خاصی وجود ندارد ولی آنچه از گفته محققان تاریخ و جغرافیا برمی آید، جغرافیای تاریخی عبارت از علمی است که تاثیر محیط جغرافیایی را بر وقایع تاریخی، سیر تکامل دولتها و تغییرات مرزیشان و تاریخ اکتشافات جغرافیایی را بیان می کند. به عبارت دیگر جغرافیای تاریخی شامل بازسازی محیط های گذشته به شیوه بررسی سلسله وقایع در یک زمان یا ارزیابی آنها با توجه به تحولات گذشته است.
کتاب حاضر نمونه ای از این کوشش هاست که در باب جغرافیای تاریخی شهرهای ایران بر حسب حروف الفبا جمع آوری شده است.

  • admin
  • هیچ
  • 119 views
  • 09 آوریل 19
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0