دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک

دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک در قالب pdf از دسته بندی : کتاب های روانشناسی

درباره کتاب :
 «تصویر ذهنی» مایه ی اصلی شخصیت و رفتار انسان است.با تغییر تصویر ذهنی،شخصیت و رفتار او تغییر می کند.اما از این هم بیشتر «تصویر ذهنی» سرحدات فضائل انسان را مشخص می کند.نشان می دهد چه کاری از او ساخته است و چه کاری از او ساخته نیست.با توسعه ی تصویر ذهنی دامنه ی عمل توسعه می یابد.پرورش تصویر ذهنی واقع بینانه و مناسب با ایجاد توانمندی ها و استعدادهای جدید در انسان،عملا شکست را به موفقیت تبدیل می کند.نه تنها هنر روانشناسی تصویر ذهنی به اثبات رسیده است بلکه توانسته به تبیین بسیاری از پدیده های از مدت ها پیش شناخته شده و درست درکنگردیده،کمک کند.از جمله امروز مدارک بالینی بی شک و شبهه ای در زمینه های روانشناسی فردی ،روانپزشکی و روانشناسی صنعتی دال بر وجود «شخصیت های موفقیت طلب»،«شخصیت های شکست طلب»،«شخصیت های مستعد خوشبختی» و «شخصیت های مستعد بدبختی»،«شخصیت های مستعد سلامت» و «شخصیت های مستعد بیماری» در حقایق مشهود زندگی بینش تازه ای می آفریند.در زمینه ی «قدرت تفکر مثبت» بصیرت تازه ای ایجاد می کند و مهمتر از آن توضیح می دهد که چرا در برخی از افراد صادق است و در مورد برخی دیگر صدق نمی کند.«تفکر مثبت» بخصوص وقتی که با تصویر ذهنی خود سازگار باشد به راستی که اعجاز می کند اما در صورت ناسازگاری مادام که تصویر ذهنی تغیر نکرده ،کارگر نمی افتد.

 فهرست مطالب :

مقدمه
پیش گفتار
فصل اول : تصویر ذهنی
فصل دوم : مکانیزم موفقیت را در خود پیدا کنید
فصل سوم : قوه ی تخیل؛نخستین راهنمای مکانیزم موفقیت
فصل چهارم : بیدار شوید و دست از باورهای کاذب بشویید
فصل پنجم : استفاده از قدرت تفکر منطقی
فصل ششم : در کمال آرامش مکانیزم موفقیت را به خدمت گیرید
فصل هفتم : می توانید به خوشبختی عادت کنید
فصل هشتم : اجزای شخصیت «موفقیت جو»
فصل نهم : مکانیزم شکست:چگونه می توانید از آن به سود خویش استفاده کنید
فصل دهم : جراحات احساس را التیام بخشیم
فصل یازدهم : شخصیت حقیقی خود را بروز دهید
فصل دوازدهم : آرام بخش های ذهنی
فصل سیزدهم : بحران را به فرصت خلاق مبدل کنیم
فصل چهاردهم : احساس برنده بودن
فصل پانزدهم : عمر طولانی و لذت بیشتر

رایگان – خرید

 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0