دانلود کتاب میرداماد کبیر ،مجموعه کامل

دانلود کتاب میرداماد کبیر ،مجموعه کامل ,دانلود مجموعه کامل کتاب های میرداماد کبیر، برای اولین بار از بخش کتاب های علوم غریبه سایت ونوس نت

 

https://venusnet.ir/wp-content/uploads/edd/2019/08/Untitled-1-500x500.jpg

مجموعه کتابهای میرداماد کبیر : شامل کتاب های :
جزوات و مواقیت از میرداماد ، خود آموز علوم غریبه میرداماد , علم حروف میرداماد , کلیات میرداماد ، کتاب میرداماد کبیر جلد هشتم ، میرداماد کبیر جلد دوم ، سوم و چهارم و هفتم ،میر داماد کبیر سحر هاروت و ماروت

بسته کتب میرداماد کبیر

https://venusnet.ir/wp-content/uploads/edd/2019/08/2.png

https://venusnet.ir/wp-content/uploads/edd/2019/08/1.png

خود آموز علوم غریبه در تسخیرات و ختومات و احضارات:

 • در باب انواع علوم غریبه
 • در تسخیرات و ختومات
 • احضارات جن و انس و موکل
 • کارگشایی
 • بخت گشایی
 • رزق و روزی
 • طلب فرزند
 • فتح و پیروزی
 • باطل نمودن سحر و جادو
 • به همراه کتاب عظیم سحر هاروت و ماروت 

خودآموز علوم غریبه جلد ۴:

 • زندگی نامه میرداماد
 • موکلین و خادمین ایام هفته
 • مندل حصار عظیم
 • مندل
 • محبت
 • محبت عظیم
 • محبت و تهییج
 • محبت و جلب
 • محبت و عقد نوم
 • گشودن مرد بسته
 • روئت در خواب
 • بستن شهوت
 • بستن بخت
 • بستن بخت مردی که زن دارد
 • تفریق و جدایی
 • تفریق و آوارگی
 • عزل و آوارگی دشمن

خود آموز علوم غریبه جلد ۷:

 • مقدمه

 • باب محبت

 • راضی شدن خانواده با ازدواج

 • باز کردن مرد بسته

 • جهت رویت در خواب

 • احضار غایب

 • احضار ملک تلبیس

 • جدایی

 • بیماری و گرفتاری دشمن

 • تفریق

 • عزل حاکم

 • مومیایی و خواص آن

 • بیماری و گرفتاری ظالم

 • عزل و آوارگی

 • اشکال نصف شمالی

 • اشکال منطقه البروج

 • اشکال نصف جنوبی

 • مشک و خاصیت آن

 • زبان بندی 

 • عنبر و خاصیت آن

 • کافور و خاصیت آن

 • صندل و خاصیت آن

 • زعفران و خاصیت آن

 • فایده نگین انگشتر

 • محبت

 • محبت

 • بخت گشایی

 • زبان بندی

 • احضار موکل

 • محبت

 • جن گرفته

 • طلب اولاد ذکور

 • روا شدن حاجت

 • طبع انسان آتشی

 • طبع انسان خاکی

 • طبع انسان آبی

 • طبع انسان بادی

 • استخدام ملک قزیمخ

 • طلب اولاد ذکور

 • بخت گشایی

 • علم چهره شناسی

 • خر مهره

 • مهره مار

 • افسون مهره مار

 • علم احکام نجوم

 • علائم حمل

 • اخراج جنین مرده

 • زندگی سلیمان

خود آموز علوم غریبه جلد ۸:

 • زندگی نامه میرداماد کبیر
 • راضی شدن خانواده با ازدواج
 • ختم دعای قاموس قدرت
 • محبت
 • باز کردن مرد بسته
 • احضار دزد
 • احضار غایب
 • پیدا شدن گم شده
 • رزق و روزی
 • رونق بازار
 • برکت دکان
 • فتح مهمات
 • کارگشایی
 • چهارده حرز صحیح
 • جدایی
 • مباشرت غذا
 • در بیان اسباب ضعف باء و تدابیر
 • در علاج ضعف شهوت زنان
 • در بیان غازه ها که رنگ بشره سرخ و سفید و روشن گرداند
 • رویت در خواب
 • عزل و آوارگی دشمن
 • احضار جن
 • تفریق
 • زبان بندی
 • ارسال پیام به شخص
 • استخاره نامه
 • احضار موکل
 • حرکت سنگ
 • خوابهای صادق یا رویای معتبر
 • تعبیر خواب
 • در بیان تصرفات انسان به اعضای بدن خود یا بدن دیگران
 • در دیدن جانوران
 • در تعبیر دیدن آثار علوی
 • در تعبیر دیدن آثار سفلی
 • در دیدن باغ و بستان و امثال آن
 • در دیدن معدنیات
 • در تعبیر دیدن آلات و ادوات
 • در تعبیر دیدن اطعمه و اشربه و ملبوسات و عطریات
 • استخدام موکل
 • قسم عظیم

7500 تومان – خرید

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0