دانلود کتاب کله سر از ارسلان کشوری گنزق pdf

دانلود کتاب کله سر از ارسلان کشوری گنزق pdf, کتاب خود آموز علوم غریبه اثر استاد ارسلان کشوری برجسته ترین استاد در زمینه علوم غریبه و طلسمات , نسخه کامل کتاب کله سر ,

فهرست مطالب کتاب:

 • دانستنیهای مقدماتی علوم غریبه
 • ترک جمالی و جلالی و خواص و فواید اسماء الحسنی الهی
 • جداول اسماء جمالی و جلالی و تعداد آن و خواص و فواید آنها (یا رحمن، یا رحیم، یا مومن، یا کریم، یا واسع، یا حکیم، یا ماجد، یا احد و…)
 • حب و رزق و ترقی و تسخیرات و عملیات جمالی
 • باب بغض و دشمنی و زبان بند
 • طریقه نوشتن تعویذات و الواح (آتشی، بادی، آبی، خاکی)
 • عملیات مربوط به علوم غریبه و ماه های مربوطه به آن
 • علم نجوم و روزها و ماه ها و کواکب هفتگانه مربوط به آن
 • جدول ساعات مطلق به روز – شب کواکب و طریقه استفاده از این جدول (ساعت اول، شنبه برای زحل – ساعت دوم، شنبه برای مشتری و…)
 • اعمال انجام شده طبق جدول (برج زحل جهت عملیات و تعویذات و قبول و محبت – برج شمس جهت عمل محبت و جذب سرمایه – برج قمر جهت عقد السان و محبت و حب و دوستی – برج مریخ جهت بعض و عدوات و فساد – برخ عطارد جهت عملیات عطوفت و محبت – برج مریخ جهت هلاکت دشمن و مریض نمودن – و…)
 • درباب برج دوازده گانه (برج حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت)
 • دایره البروج و نقطه اعتدال بهاری آن
 • منازل بیست و هشت گانه دایره البروج و 28 منزل آن و خواص و استفاده از آن
 • نام منازل 28 گانه بروج (شرطین، بطین، ثریاء، دبران، هقعه، هنعه، ذراع، نشره، طرفه، جبهه، زبره، صرفه، عوا، سماک و…)
 • نظرات کواکب نسبت بهم (اجتماع شمس با قمر نحس است، تربیع قمر با شمس نحس است و…)
 • در بیان داشتن احوالات هفته
 • در بیان سعد و نحس ستارگان و نوشتن آن ساعات و تعویذات و خواندن عمل در آن
 • جدول ارباب مثلّث در روز
 • جدول ارباب مثلّث در شب
 • در بیان نمودن هر کوکبی را جهت کدام امر مهم باید خواند و عزیمت آن چند بار است
 • در بیان اعداد و ابجد (ابجد کبیر و ابجد صغیر و ابجد وسیط) و تعداد حروف آن با معانی آن
 • در بیان حروف متعلق به هر سیاره و عناصر حروف هر ستاره
 • در بیان شروع عمل و دعوت شیرینی و میوه و هر غذائی که موافق طبع نفس عمل دعوت موافق طبع کواکب او باشد بنهد تا راست آید
 • ذکات حروف تهجی چیست؟
 • دعوت حروف تهجی و ذکات حروف تهجی
 • موضوع ذکر و تعداد عدد حروف ذکر و حروف موکّل دار و عدد آن و کوکب منسوب به آن حروف و عدد آن
 • پیدا کردن طالع هر فرد و جمع اعداد حروف اسم طرف و طریقه محاسبه ابجد کبیر و…
 • اذکار حروف تهجی (یا اسرافیل بحق الف یا الله – یا جبرائیل بحق یا باقی – یا دردائیل بحق دال یا دیان – یا تنکفیل بحق حا یا حق و…)
 • در بیان دوایر حروف تهجی
 • در بیان احکام حالات قمر در منازل 28 گانه و تاثیرات قمر در طول یک ماه و…
 • طبیعت و طبائع حروف هر فرد در علم اعداد
 • اسم خود و مادر خود را به حروف ابجد کبیر محاسبه کردن
 • نظر سکاکی در کتاب خود در مورد خواص حروف
 • الواح مثلّث و نحوه استخراج نام موکل آن و طریقه نوشتن عزیمت الواح
 • عزیمت برهیّه و طریقه عزیمت برهیّه
 • لوح مثلّث شرقی (جهت سمت شرق نوشتن آن) همراه با مزاجهای مربوطه آن
 • نحوه استخراج نامهای موکّلان و اعوان از الواح
 • نام موکّل ها و نحوه استخراج نام آنها در درج جداول چگونه است؟
 • نحوه استخراج نام موکّل های روحانی
 • نحوه استخراج موّکل عون سفلی
 • عدد مفتاح، عدد مغلاق، عدد میزان، عدد وفق مثّلث، عدد مساحت، عدد ضابطه، عدد غایت، عدد بلوغ و قاعده استخراج آن
 • طریقه استخراج عون و عزیمت لوح نوشته
 • الواح مربّع و موکلان و عزیمت آن
 • لوح مربع 4*4
 • نحوه استخراج موکلان روحانی و سفلی
 • عزیمت موکّل روحانی و موکّل سفلی
 • الواح مخمّس و استخراج موکّلان و عزیمت آن
 • لوح مخمّس 5*5
 • عزیمت موکّل عون سفلی و لوح و تعویذ آن
 • علوم جفریه (علم حروف) بسط ترفعی، بسط عزیزی، بسط تمازج
 • طرز بدست آوردن اسم اعوان و ارواح و عمل آن و اسم ملائکه آن
 • طرز بدست آوردن کلمه اسم اعظم
 • طرز بدست آوردن اسم طلسم ملائکه و اعوان و ارواح عمل
 • عمل تکسیر
 • بسط عزیزی
 • بسط تمازج
 • لوح یا تعویذ و عزیمت و جدول ترفی حروف
 • بسط طبیعی و حروف مربی و مقوی و حروف آتشی و حروف بادی و حروف آبی و حروف خاکی
 • استخراج نام ملائکه عاملان عمل
 • استخراج نام اعوان و ارواح عاملان عمل
 • استخراج قسم و طلسم و عزیمت عمل
 • تعداد خواندن یا ذکر عمل
 • بحر الغرائب درباب اسماء الله (برنامه های عملی برای 99 نام باریتعالی)
 • بدست آوردن تعداد خواندن اسماء الله و تعداد روزهایی که باید خوانده شود و نوع عمل آن جمالی یا جلالی و…
 • دستور العمل مداخل اسماء الله تعالی که هر اسمی چند نوبت بایست خواند
 • جدول تقسیمات اسماء و صفات الهی از محی الدین بن عربی
 • جدول تقسیمات اسماء و صفات الهی از عبدالکریم جیلانی
 • خواص اسرار آمیز سنگ ها از نظر علوم غریبه
 • کرامات و خواص سنگ ها (خواص مغناطیسی، خواص طبی، خواص سحر و خواص…)
 • خواص جواهرات سیارات و بروج آن، سنگهای موافق هر بروج و رنگ آن، سنگ مخالف هر برج و روزهای متعلق به هر برج
 • برکات مخصوص هر جواهرات و سنگ ها و درمان بیماری (برای حفاظت بچه ها از نظر و جادو – دفع کردن دردسر و تب بر– رفع بی خوابی – زایمان آسان – بیماریهای مربوط به کلیه) هر جواهر …
 • در باب علوم غریبه – آرامش و بقاء – حکمت علم فلسفه در علوم غریبه
 • بحث در مورد علوم غریبه بلخصوص علم کیمیا – علم لیمیا – علم هیمیا – علم سیمیا – علم ریمیا و…
 • سیر و سلوک در طلب کمال
 • مناجات اسرار آغاز سوره ها
 • و صدها مطالب دیگر…..

5000 تومان – خرید

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0