گروه تلگرام میکده باران دهه 50 و 60

گروه تلگرام میکده باران دهه 50 و 60

💓گروه میکده یاران دهه50-60💓
💚رفتاروگفتار ما بیانگر شخصیت و باورهای ماست❤️
💛با احترام به عقاید، باورها، مذاهب و اقوام آرامش را به یکدیگر هدیه کنیم💗
💜ورود به حریم خصوصی افراد ممنوع🚫
https://telegram.me/joinchat/BbmPYkaKXLbRXYb7EsWCC

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0